PWR House


Geachte lezer

Helaas moeten wij u mededelen dat Stichting PWR House ophoudt te bestaan. Onze website wordt daarom niet meer bijgehouden
en in de loop van 2019 opgeheven. 

Sinds 1 januari 2019 voert PWR House geen programma’s meer uit. De reden is dat de financiële basis onder onze programma’s
(voor kwetsbare jongeren van 13 tot en met 23 jaar) is weggevallen. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten de stichting
te liquideren. 

Vanaf 1 februari 2019 is Stichting PWR House i.l. niet meer gevestigd op het adres Barrierweg 217 in Eindhoven. Ook het centrale telefoonnummer, de mobiele telefoonnummers en emailadressen van onze medewerkers zijn per 1 februari vervallen. Alleen het mailadres bestuursaccount@pwrhouse.nl is nog tijdelijk bereikbaar maar deze wordt niet dagelijks uitgelezen. 


Voor meer informatie of direct contact kunt u terecht bij de leden van het bestuur die tevens vereffenaar zijn

Voorzitter Judith van de Belt
M 06 83998934

Secretaris Ria Otten
M 06 23202835

Penningmeester Guus Fister
M 06 53150490

 

Dank voor uw interesse en mogelijk onze eerdere samenwerking!